הילה אגזדה

סמנכ"לית מכירות ללין,
כיום סמנכ"לית מכירות MANGO

הילה קודמה לתפקיד סמנכ"לית מכירות MANGO לאחר צילום הסרטון